Бълхи

By | 2018-05-07T13:10:12+00:00 май 7th, 2018|Новини|0 Коментара

                                                                                 Бълхи

Бълхи-тези вредители са безкрили кръвосмучещи насекоми, които са разпространенипо цялото земно кълбо и наброяват повече от 1500 вида. Те паразитират по животните с постоянна телесна температура.Най-разпространени бълхи у нас в населените места през последнитегодини са котешката бълха (Ctenocephalides felis ) и по-рядко –кучешката (C. canis) и човешката ( Pulex irritans). Котешката бълха сесреща главно в мазетата на жилищните сгради, необитаемите постройкии складови помещения.

                                                                  Бълхи-вредни вредители

Бълхите са не само досадни със своите ухапвания. Те имат голямоепидемиологично значение като преносители на редица тежкиинфекционни заболявания като чума, туларемия и ендемичен петнисттиф. От бълхи по плъхове и мишки в градовете са изолиранипричинителите на  коремен тиф и антракс. Котешката и кучушката бълха пренасят яйцата на цестодите (тении). При поглъщане на такива бълхи (при лизане на козината) може да се предизвика цестодна инвазия на животното. Бълхите причиняват също алергични дерматити и в редки случаи –анемия от кръвозагуба при животните.

                                                                       Цикъл на Бълхите

Възрастните бълхи са дребни ( средно 2-4 мм), тъмнибезкрили насекоми със странично сплеснато тяло. Покрити са смножество шипчета, насочени назад, което им позволява да се движатсвободно в козината на гостоприемника. Жизненият цикъл на бълхите има четири фази: яйце, ларва, какавида иимаго (възрастна форма). Женската бълха снася многократно по 3-10 яйцаили общо няколкостотин яйца в почвата, в пукнатини и прах по пода на жилищата, в захвърлени дрехи, в колибките и по постелките на кучета,котки и др. Котешката и кучешката бълха снасят яйцата си по козината наживотните, като ги прикрепят леко. Човешката бълха може да прикрепва яйцата си по вълнени тъкани. Яйцата падат на пода или в леговището нагостоприемника, където след 2-14 дни се излюпва безкрака червеобразналарва. Тя се храни с органични отпадъци и се придвижва много активно.Ларвата преминава през три стадия. Развитието и завършва за 1 седмица приблагоприятни условия, след което престава да се храни, изплита пашкул икакавидира. Пашкулът достига големина 5-8 мм и често е покрит спесъчинки и др. отпадъци. В пашкула каквидата преминава в имаго. Тази трансформация може да стане за 5-15 дни, но при неблагоприятни условияимаго може да не се появи няколко месеца. Възрастните бълхи могат да живеят след появата си няколко месеца, без да се хранят и без да се размножават. За съзряването на яйцатана бълхите е необходимо известен период от време женските да смучат кръвот своя гостоприемник. Кръвосмучат и женските и мъжките бълхи– от 1 мин.до няколко часа при различните видове. Бълхите се хранят няколко пъти вденонощието. Повечето видове бълхи нямат тясна привързаност към един вид гостоприемник. Предпочитан гостоприемник на котешката бълха сакотките, но при отсъствието им тя охотно смуче кръв и от кучета и от хора.При благоприятни условия бълхите могат да се възпроизвеждат в продължение на много месеци. Те се разнасят лесно от едно жилище в другочрез хората, домашните животни, при пренасянето на различни мебели и покъщнина.За провеждането на ефикасна борба срещу бълхите е необходимопреди всичко да се премахнат условията, които благоприятстват тяхното размножаване и разпространение: да се поддържа чистотата в жилищните и обществените сгради, да се отстраняват всички отпадъци, да се поставят мрежи на прозорците, да се спре достъпа на безстопанствени котки и кучета,системно да се обезпаразитяват домашните животни.Борбата с бълхите е изключително трудна поради много причини катоспецифични места на обитаване, проява на резистентност към използваните инсектициди и др.

 

Оставете коментар